A child left behind in Poland

polkw0001

polkw0002

polkw0003pol

I received an email from Mikolaj in Poland regarding their father Abdulrahman Al-Boloushi who left a child behind in Poland in 1982. I think the email was written in Polish and translated to English.

I live in Poland, looking for his father Abdul Rahman al Boloushi age of about 55 years, in 1982 he left the documents to Kuwait and voice zaginoł after him, I have to address before 30 years, no one hce help me find my father I wanted to meet him and talk to it if somebody can pomódz is asked to contacton my email @, mikolaj.orlinski @ wp.

his photo from before the 30 years that made ??in Polish taxi, ask for help….

Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub objęte ochroną. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem tej wiadomości, prosimy o niewykorzystywanie treści e-maila do jakichkolwiek celów, niezwłoczne powiadomienie wysyłającego pocztą zwrotną o fakcie otrzymania korespondencji oraz usunięcie wiadomości wraz z załącznikami bez zachowywania jej kopii.

My mother met Rahman in Poland in Polish COAST Sopot in 1981, then I was born in 1982 to a Polishfather came after I was born around April in May, he had to return to Kuwait after the documents to be submitted in Polish Office where I live or in Poznan, was with his brother so he said to my mother as if he was in Poznan, he went to Kuwait and did not come back-he left me $ 100 under the pillow and the letter of the Koran.scans have his address, which left from before 30 years, and a picture of him if I have to send…

I’ve attached the picture and the letter his father left when he went back to Kuwait, can anyone help?